ИНФОРАЦИОНЕН ПОТОК – ПОСЛАНИЕ ЗА МЕН 26.06.2021

Лично послание: Потърси го!!! Чу го във водата, започна да хълцаш, да искаш да излизаш и да не ти стига въздух. Тялото ти започна да се бунтува На вътрешно/физическо ниво. Срещни болката, не бягай! Знаеш, че това е тъмнината в теб, която следва да срещнеш. Поеми отговорност. Не мисли за него. Това не е твоя …