БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ ДВАМА Е ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

За такава ЛЮБОВ ТРЯБВА ДА СИ ГОТОВ ДА ЖЕРТВАШ ТОВА, КОЕТО СИ, ДА УМРЕШ! Да, искаш не искаш старото Аз си отива, загива, защото такива Души будят желание за промяна в себе си. Без да плануват и да знаят как бленуват да си по- добра своя версия, за себе си, за другия, за цялото. Такава …